Torill Bjerkmann Schlechter

seniorrådgiver

Foto: Geir Egil Skog

Foto: Geir Egil Skog

Torill startet i Thrana HR 1.januar 2018 som seniorrådgiver. Hun har bakgrunn som sykepleier og enhetsleder på akuttmedisinsk sengepost og har siden 2000 jobbet med tema «arbeidstidsordninger», med særlig fokus på ikke-rullerende, individuelt tilpassete arbeidsplaner – ofte kalt ønsketurnus eller kalenderplaner. Hun arbeidet mange år som rådgiver på arbeidstid og fravær i HR-avdelingen ved Diakonhjemmet Sykehus, og var ansvarlig for innføringen av Gat og elektroniske fraværsrutiner, før hun jobbet 5 år som prosjektleder i Gatsoft (nå Visma).

 

Interessen for arbeidsplaner og ulike arbeidstidsordninger ble vekket i 1997 under en praksisperiode på New Zealand. De hadde andre løsninger for å sette opp vaktlister og det fantes ingen statisk legotavle med gule, svarte og røde klosser som viste vaktene. Parallelt med interessen for arbeidstidsordninger løper interessen for det inkluderende arbeidslivet. Skal vi få flere hender i arbeid, og spesielt helsepersonell til å stå lengre i jobben, må fokuset være hva som motiverer DEG til å gå på jobb hver dag – og tilrettelagte arbeidsplaner blir da også ett av virkemidlene for å nå målet om det inkluderende arbeidslivet.

Torill ARBEIDER MED:

  • Utarbeidelse av turnus på oppdrag

  • Kurs og undervisning.

  • Rådgivning og konsulentbistand rundt arbeidstid & lovverk

  • Foredrag