Roy Drange hansen

Partner & Seniorrådgiver

Foto: Geir Egil Skog

Foto: Geir Egil Skog

Roy Drange Hansen er partner og seniorrådgiver i Thrana HR. Han har i mange år jobbet som selvstendig næringsdrivende. Han har tidligere vært innleid som daglig leder, og bistått selskaper med strategiske og administrative beslutninger inkludert due diligence prosesser (selskapsgjennomgang).

Drange Hansen har sterk erfaring fra vedlikehold av en rekke administrative IT-systemer, og fra midten av 80-tallet har han arbeidet med data- og regnskapssystemer, da særlig lønns-/personal- og fraværssystem.

Roy har en egen teft for turnus og finner de gode løsningene. Han jobber ofte i gruppearbeid hos kundene, og får oppdragsgiveren til å ta eierskap til problemstillingene og turnusen. Hans erfaring fra regnskap, data- og lønnssystemer, samt den matematiske kompetansen som ofte er viktig for å løse komplekse turnusplaner, er en sjelden og god kombinasjon.

ROY ARBEIDER MED:

  • Utarbeidelse av turnusplan på oppdrag

  • Undervisning av turnusmetodikk og gruppearbeid

  • Rådgivning og konsulentbistand rundt arbeidstid & lovverk