KURS

Vi hever kompetansenivået på dine medarbeidere gjennom å arrangerer forskjellige kurs med noen av Norges beste foredragsholdere.

Vi jobber kontinuerlig med å utvide vår kursportefølje, så vi anbefaler å melde deg på vårt nyhetsbrev for å kunne delta på kurs innen turnusplanlegging, tariffer, avtale- og lovverk, samt viktige aspekter ved bemanning og ansettelse. 

 

noun_1700455_4e1771.png

TURNUSPLANER

Vi lager turnusplaner på oppdrag etter dine behov. Vi kvalitetssikrer turnusplanene, gir deg råd om hvordan du skal bemanne for å lage en bærekraftig og kostnadseffektiv turnusplan. 

En god turnus ivaretar også dine ansattes ønsker, kravene i lovverket, og er økonomisk bærekraftig i henhold til strategi i organisasjonen. Med vår nøkkelkompetanse finner vi den optimale løsningen for din organisasjon.

Vi har flere års erfaring med kartlegging, analyse og implementering av turnus- og bemanningsplaner som gjør at vi kostnadseffektivt kan sette opp planer basert på deres spesifikke behov.

noun_591018_4e1771.png

RÅDGIVNING

Dine ansatte er en viktig ressurs, og regelverket rundt ansettelse, bemanning, turnusplan, skiftarbeid, ferieloven og arbeidsmiljøloven er komplisert. Trår du feil, kan det få kostbare konsekvenser

I tillegg til våre konsulenter har vi et bredt nettverk med tilknytning til flere av markedets ledende ressurser, både advokater, IT-konsulenter, HR-ledere og økonomer.Vi finner bærekraftige, kostnadseffektive  løsninger og danner et datagrunnlag som gjør dine beslutninger enklere.

 

Turnus & ledelse: En leder som jobber med ansatte i skift må forstå kompleksiteten i turnusen og ha et bevisst eierforhold til denne. Vi kan rådgi slike ledere med en grunnkompetanse som gjør det lettere å skape harmoni i arbeidsstokken. 

Kommunikasjon med tillitsvalgte: Kjenner ledelsen eller den tillitsvalgte muligheten og begrensningene i turnusplanen? Er det faktisk mulig å gjennomføre en turnusplan med forslagene som ligger på bordet? Finnes det løsninger som ikke er diskutert? Med rådgivning fra Thrana HR kan vi lettere sette fingeren på mulighet og begrensninger og dermed skape trygghet for ledelse og tillitsvalgte. 

Økonomi & bemanning: Thrana HR har hjulpet flere organisasjoner med å finne en turnusplan som gir bedriften reduserte overtidsbetalinger, effektiv sammensetning av stab og redusert antall årsverk. Dermed kan organisasjonen meget raskt bære avkastning gjennom rådgivning fra Thrana HR. 

Analyse og datagrunnlag: Har din organisasjon eller avdeling fått budsjettinnstramninger og finne nye veier? Thrana HR har bistått flere organisasjoner med å lage rapporter og datagrunnlag for bedrifter for å dokumentere bemanningsbehov i organisasjon eller avdeling.   

 

Sammen finner vi løsningen: Menneskene i organisasjonen sitter med kunnskap av hva de trenger for å nå sine mål. I Thrana HR sitter vi med kompetansen hvordan man kostnadseffektivt kan bemanne og lage en turnusplan for å nå dette målet;  Sammen finner vi finner bærekraftige, kostnadseffektive  løsninger og gjør beslutninger og implementeringen enklere.

I tillegg til våre konsulenter har vi et bredt nettverk med tilknytning til flere av markedets ledende ressurser, både advokater, IT-konsulenter, HR-ledere og økonomer.