Svein Arne Thrana

Partner & daglig leder

Foto: Geir Egil Skog

Foto: Geir Egil Skog

Svein Arne er en av selskapets visjonærer og grunnlegger. Han har arbeidet selvstendig innenfor området siden 1984. Svein Arne Thrana grunnlegger, medeier og daglig leder i Thrana HR siden etableringen i 2013.

Svein Arne jobber som rådgiver og konsulent for  oppdragsgivere i både offentlig og privat sektor og anslår at han har kurset nærmere hundre tusen deltakere siden 1984.

Han har en lang referanseliste på både kursing og  turnusoppsett for alle sektorer innenfor offentlig virksomhet samt en rekke  private aktører. Han har også gitt ut en rekke bøker som beskriver området, og  regnes som en av landets fremste på dette fagfeltet. Han har har holdt kurs innenfor områdene Oslo kommune, KS,  og Stat (all offentlig virksomhet). Videre av Virke, Spekter, mangfoldige sykehus, deriblant Aker sykehus, Ahus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet, St.  Olavs Hospital, Stavanger Universitetssykehus, Ullevål Sykehus og en del organisasjoner deriblant Norsk sykepleierforbund. For lengre referanseliste vennligst ta kontakt.

Svein Arne ARBEIDER MED:

  • Kurs og undervisning. Spesielt kjent for sitt Turnuskurs

  • Rådgivning og konsulentbistand rundt arbeidstid & lovverk

  • Spesialrådgivning rundt økonomi og bemanning på styre og ledelsesnivå.

  • Foredrag