Med vår spisskompetanse finner vi en turnus som ivaretar interessene til styret, ledelsen, ansatte og tillitsvalgte på kort tid, som gjør at organisasjonen kan fokusere på sin kjernevirksomhet.
SveinArneThrana (4).jpg

Svein Arne Thrana

Partner & Daglig leder

RoyDrangeHansen (5).jpg

Roy Drange Hansen

Partner & Seniorrådgiver

Torill Bjerkmann Schlechter

Partner & Seniorrådgiver


Thrana HR har Norges ledende rådgivere på utarbeidelse av turnus- og bemanningsplaner. Vi er spesialister på arbeidstidsbestemmelsene, arbeidsmiljøloven (aml.) og ferieloven. Vi jobber daglig med komplekse problemstillinger, og ser derfor løsninger lettere når vi utarbeider bemannings- og turnusplaner. Dine ansatte er den viktigste ressursen i bedriften, og det kan være utfordrende å lage turnusplaner som oppfyller ansattes ønsker, og kravene i lovverket. Regelverket rundt turnusplaner, skiftarbeid, ferieloven og arbeidsmiljøloven er komplisert. Våre rådgivere har høy kompetanse og mange års erfaring, og kan hjelpe din organisasjon med å lage den perfekte turnusplanen.