Med vår spisskompetanse finner vi en turnus som ivaretar interessene til styret, ledelsen, ansatte og tillitsvalgte.

Thrana HR har Norges ledende fagpersoner på utarbeidelse av turnus- og bemanningsplaner. Vi er spesialister på arbeidstidsbestemmelser, ferieloven og arbeidsmiljøloven. Vi jobber daglig med komplekse problemstillinger, og ser derfor lettere løsninger når vi utarbeider arbeidsplaner/turnusplaner. Dine ansatte er den viktigste ressursen i bedriften, og regelverket rundt bemannings- og turnusplaner, skiftarbeid, ferielov og arbeidsmiljøloven kan være komplisert. Våre partnere og faglige rådgivere har mange års erfaring på området, og kan hjelpe din organisasjon med å lage den perfekte turnusplanen. 

Å sette opp en god turnus er som en kompleks algoritme. Dersom noen av verdiene i formelen er satt opp feil, vil utgangsverdien kunne feks. utgjøre mange årsverk, eller lovstridige arbeidsplaner.

Vi lager turnusplaner på oppdrag, etter dine behov. Vi kvalitetssikrer turnusplanene, gir deg råd om hvordan du skal bemanne for å lage en bærekraftig og kostnadseffektiv turnusplan. En god turnus ivaretar også dine ansattes ønsker, kravene i lovverket, og er økonomisk bærekraftig i henhold til strategi i organisasjonen. Med vår nøkkelkompetanse finner vi den optimale løsningen.

Vi har flere års erfaring med kartlegging, analyse og implementering av turnus- og bemanningsplaner som gjør at vi kostnadseffektivt kan sette opp planer basert på deres spesifikke behov.

SveinArneThrana (4).jpg

Svein Arne Thrana

Partner & Daglig Leder

RoyDrangeHansen (5).jpg

Roy Drange Hansen

Partner & Seniorrådgiver

TorillBjerkmann Schlechter (5).jpg

Torill Bjerkmann Schlechter

Partner & Seniorrådgiver