Kan jeg få lønn i stedet for ferie?

Spørsmål: Hvis jeg har vært helt arbeidsufør under ferien og jeg ikke har eller ønsker å ta ut min ferie, kan jeg da nekte å ta ferie og heller få det utbetalt som lønn i januar?

Svar: Før regelverket ble endret i 2009, ble ferie som ikke ble krevet overført til påfølgende år lagt som betaling i januar måned etter ferielovens § 11.2 annet avsnitt. I 2009 ble dette endret, slik at ferien du ikke har tatt ut skal overføres til det påfølgende ferieår, etter ferielovens § 7 (3). Det ble dermed slutt på at arbeidsgiver kunne betale seg ut av ferie som ikke er tatt ut. 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker tar ferie hvert ferieår, men lovverket legger også til grunn at arbeidstaker har også en plikt til å avvikle feie hvert år. Det er lovstridig om arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ferie, og kan medføre erstatningsplikt. (Ferielovens §§ 5 og 14).