Rettigheter når arbeidstaker blir syk i ferien

Arbeidstaker må være helt arbeidsufør i ferien før vedkommende kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Dersom arbeidstaker blir syk under ferien, må han/hun være helt arbeidsufør minst 1 virkedager (gjeldene fra 01.07.2014) før de kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Ferielovens § 9(1)

Blir vedkommende syk før ferien starter, må vedkommende dokumentere det med legeerklæring og kravet om utsettelse må gjøres senest siste arbeidsdag før ferien begynner. 


Trenger du hjelp med ferieturnusen for 2015? Kontakt oss gjerne på turnus@thranahr.no