Phant skifter navn til Thrana HR

Kjære kunder og samarbeidspartnere!

 

Siden vår oppstart i begynnelsen av 2013 har vi holdt flere kurs og løst komplekse turnusproblemstillinger for flere kunder. Vi er klare til å ta fatt på nye utfordringer med dere, utarbeide gode turnusplaner, og tilby ledende undervisningsopplegg.

Vi fortsetter å skreddersy og implementere nye turnus- og bemanningsplaner. Vi vil knytte til oss nye spennende samarbeidspartnere, og samtidig utvikle vår tjenesteportefølje. Som en del av denne satsingen, har vi valgt å skape en ny firmaprofil og et nytt firmanavn.

Det betyr endringer i:

  • E-post adresse:                  «samme som før»@thranahr.no
  • Web-adresse                      www.thranahr.no
  • Grafisk utrykk

Vi beholder

  • Organisasjonsnummer
  • Telefonnummer
  • Kontonummer
  • Adresse