News

Phant skifter navn til Thrana HR

Phant skifter navn til Thrana HR

Phant skifter navn til Thrana HR fra og med 1.1.2015

Siden vår oppstart i begynnelsen av 2013 har vi holdt flere kurs og løst komplekse turnusproblemstillinger for flere kunder. Vi er klar til å ta fatt i nye utfordringer med dere, utarbeide gode turnusplaner og tilby ledende undervisningsopplegg.

Vi fortsetter med skreddersøm og implementering av nye turnus- og bemanningsplaner. Vi vil knytte til oss nye spennende samarbeidspartnere og samtidig utvikle vår tjenesteportefølje. Som en del av denne satsingen, har vi valgt å skape en ny firmaprofil og et nytt firmanavn.