Arbeidstidkurs med Advokatbyrået SBDL

“Advokatbyrået SBDL og Thrana HR vil gi en rask innføring i muligheter og begrensninger i arbeidsmiljølovens kapittel 10 - arbeidstid. Kurset gir også en innblikk i de tariffrettslige mulighetene, og er spesielt lagd for å belyse de aktuelle diskusjonene i dagens mediebilde om de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven ”

  • Gjennomgang av muligheter og begrensninger i dagens arbeidsmiljølov, kapittel 10 - arbeidstid.
  • Raskt innblikk på muligheter og løsninger i noen av de største tariffavtalene. 
  • Vi vil ta for oss praktiske problemstillinger innenfor turnusoppsett og dagtid.
    • Vi ser på begreper som gjennomsnittsberegninger, fleksitid, overtid, hviletid og med mer.    

Kurset er spesielt satt opp for å belyse de aktuelle diskusjonene satt frem av dagens regjering om økt fleksibilitet i arbeidsmiljøloven.